Petrex-car > Služby > Odškodné - nehody

Odškodné - nehody

 Spoluprácou s našim servisom získate aj bezplatnú pomoc v prípade nehody, ako postupovať pri riešení poistnej udalosti, náhrady škody voči poisťovni.

Na tomto čísle 0915787152 Vám bezplatne poradia. V prípade krátenia alebo odmietnutia plnenia, Vám pomôžu Váš nárok od poisťovne získať.

  1. Chcete si dať opraviť auto v servise, ktorý si sami vyberiete, bez ohľadu na pokyny poisťovne?
  2. Odmieta Vám poisťovňa vyplatiť poistné plnenie za škodu vzniknutú pri dopravnej nehode?
  3. Nevyplatila Vám poisťovňa poistné plnenie za opravu v plnej výške podľa faktúry servisu?
  4. Dostali ste zoznam autorizovaných servisov od poisťovne, ale napriek tomu si chcete dať opraviť auto v servise, ktorý si sami vyberiete? Máte právo slobodne si vybrať ktorýkoľvek autoservis. Rozlíšenie autorizované a zmluvné servisy je v rozpore s legislatívou SR a EÚ.
  5. Požaduje poisťovňa, aby servis, ktorý Vám vykonal opravu vozidla predložil doklady preukazujúce originalitu náhradnych dielov?
  6. Veľký servis neznamená automaticky kvalitu.

Ak máte niektorý z vyššie uvedených problémov, obráťte sa na nás. V daných veciach máme skúsenosti a úspechy a sme pripravení Vám pomôct. Spolu dokážeme viac.


info@odskodne-nehody.sk, www.odskodne-nehody.sk
mobil 0915787152